Nieuws uit Grubbenvorst ...

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wie wil er ZAP-er worden
Een schonere wereld begint bij jezelf! Wie doet er mee?Frans Josten, heeft gevraagd om na te gaan of we in Grubbenvorst kunnen komen tot een groep(je) vrijwilligers die als ZAP-er aan de slag willen. ZAP staat voor Zwerf Afval Prikker.Een prachtig initiatief, maar nog belangrijker ….. ook de Gemeente ondersteunt dit soort initiatieven. Door haar worden alle benodigde materialen en uitrusting geleverd, t.w. prikkers, ringen voor zakken, zakken, h Lees meer...
Mantelzorgwoning in huis of tuin
  Langer thuis wonen met een mantelzorgwoning in huis of tuinEr is een groeiende behoefte van inwoners, die zich willen voorbereiden op een situatie waarin mantelzorg nodig is. Horst aan de Maas kenmerkt zich door actieve, saamhorige gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken. En voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Wij gaan dat versterken, door het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig of met ondersteuning van familie en vrienden, thuis Lees meer...
Opknapbeurt Pastoor Vullinghsplein
OPKNAPBEURT PASTOOR VULLINGHSPLEIN“Het mooiste plein van heel Horst aan de Maas is het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst."  Een veel gehoorde opmerking, waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Een plein, zeker als je uit Grubbenvorst komt, waar we trots op zijn. Het plein zelf is echter niet meer wat het ooit is geweest en kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Aangezien er voor 2021 nog een budget beschikbaar is bij d Lees meer...
Project Vierwaarden: Toekomst
Voorverkenning is een onderzoek, nog geen oplossingsrichting of keuzeIn de nieuwsbrief dijkversterkingen van maart jl. hebt u kunnen lezen dat in de Noordelijke Maasvallei, ten noorden van Venlo op en langs de Maas tal van ideeën zijn op het gebied van ruimtelijke kwaliteit (natuur, landschap, cultuur), functioneren van het riviersysteem, leefbaarheid en hoogwaterveiligheid. Deze ideeën worden in de voorverkenning Vierwaarden bij elkaar gebracht, om te komen tot éé Lees meer...
Woningmarkt met voldoende aanbod
In 2025 heeft iedereen iets te kiezen in Horst aan de Maas; iedereen kan wonen waar en hoe hij dat wil. Wij wonen hier prettig en betaalbaar. De stip op de horizon is een woningmarkt met voldoende aanbod en meer betaalbare woningen in het goedkope huur- en koopsegment in eigen dorp. De gemeente Horst aan de Maas doet dit door het toevoegen van ongeveer 1.000 woningen in de komende vijf jaar.Op de foto ziet u wethouder Tegels bij één van eerst geplaat Lees meer...
Update 'Gezicht naar de Maas'
Persbericht Van en voor Grubbenvorst/Burgerinitiatiefgroep Gezicht naar de Maas Grubbenvorst.Zie update hieronder.Woordvoerder initiatiefgroep; Eric Thissen, M 06-52 50 69 84 Einde persbericht VAN EN VOOR GRUBBENVORST Zoals iedereen wellicht weet is burgerinitiatiefgroep Lees meer...
Appartementencomplex aan Kloosterstraat
Het college van burgemeester en wethouders wil medewerking verlenen aan de bouw van twee nieuwe appartementencomplexen in Grubbenvorst. Op de voormalige locatie van de Boerenbond aan de Kloosterstraat moeten in totaal zestien appartementen komen.Bij de nieuwe appartementencomplexen komt ruimte voor in totaal 21 parkeerplaatsen.  De gemeente gaat met de initiatiefnemer in gesprek over het opstarten van een bestemminsplanprocedure. Wanneer de schop daadwerkelijk in de Lees meer...
Beleef Maaspark Ooijen-Wanssum
De gehele maand juni staat Maaspark Ooijen-Wanssum bol van activiteiten. Als afsluiting van de gebiedsontwikkeling worden er talloze sportieve, avontuurlijke en interessante activiteiten georganiseerd voor iedereen; kinderen, volwassenen, professionals! Ontdek het gebied op vele manieren en met tal van activiteiten. De festiviteiten voldoen aan de dan geldende coronaregels. Op de laatste dag, 3 juli, is er als grand finale een uniek festival. Eén dag zijn er langs een uitgezette route op tal Lees meer...
Praat mee over uw leefomgeving
We maken een nieuwe visie op de leefomgeving; een omgevingsvisie. In een omgevingsvisie staat wat we graag willen bereiken voor de omgeving waarin wij leven. Het gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid, wonen, gezondheid en wat we graag willen bewaren (erfgoed). Waar gaan we in de toekomst recreëren of waar is ruimte voor bedrijvigheid?Wat in de omgevingsvisie is voor u belangrijk?Wij horen het graag. Op 30 juni om 19:30 uur organiseren we een digitale bije Lees meer...
SP vraagt intrekking besluit
In de raadsvergadering van 20 april heeft de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas aangekondigd dat zij het besluit van de raad over het paraplubestemmingsplan 2021 – waarin de huisvesting van arbeidsmigranten geregeld wordt – voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging. Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven deelgenomen heeft aan de stemming over het raadsvoorstel, terwijl zij een persoonlijk belang h Lees meer...
Dinsdag geen afvalinzameling
Komende dinsdag 27 april zal er in Grubbenvorst in verband met Koningsdag geen afval worden opgehaald. De emmertjes met huishoudelijk afval worden voor het eerst vrijdag 30 april weer opgehaald.
Ophalen grofvuil niet meer gratis
Tot 1 juli is het ophalen van grof huisvuil en matrassen gratis. Vanaf 1 juli betaal je voor het ophalen van grof huisvuil en matrassen.€ 45 voor grof huisvuil€ 40 per matras Zelf wegbrengen goedkoperVanaf 1 juli kun je grof huisvuil en matrassen ook zelf wegbrengen naar een particuliere milieu straat. Matras wegbrengen: € 26,75 per matras Lees meer...