Duurzaamheid

Uurwerk Carillon toren weer bij de tijd

Misschien is het u ook opgevallen dat de wijzers van de carillontoren afgelopen week niet vooruit te branden waren . Het lag niet aan het ruim honderdnegen jaar oude uurwerk maar aan de techniek die ervoor moet zorgen dat deze ” oude dame “ bij de tijd blijft. Om het euvel te verhelpen werd de hulp ingeroepen van de technici van Royal Eijsbouts uit Asten. Zij hebben een onderdeel vervangen en ervoor gezorgd dat het uurwerk weer de juiste tijd aangeeft. 

Cultuur

Project De Kapper

De Kapper

Medio 2022 (juni) verschijnt het boek “Truukblik op….. De Kapper”. Een boek met gedichten, liedjes, verhalen en schilderingen van de markante en artistieke Grubbenvorstenaar Harrie Jacobs, beter bekend als De Kapper. Harrie schreef meer dan 100 gedichten onder de pseudonaam Wouter van Ermelo en vertolkte de rol van Barrabas in een hoorspel bij de KRO. In het boek wordt een QR-code aangebracht, zodat geluid en beeld het boek vergezellen. Kortom, een collectors item. Historische Kring Grubbenvorst-Lottum en Ondernemers Collectief Grubbenvorst zijn ProjectPartners van dit initiatief.

Harrie was als dorpskapper erg actief in het verenigingsleven. Hij regisseerde samen met Engelbert Dors de eerste Grubbenvorster revue. Hij was betrokken bij plaatselijke verenigingen zoals de visclub, voetbalclub, biljartclub, harmonie en de toneelvereniging. Daarnaast was hij actief in het bestuur van de Nederlandse Kappersbond. Ook was hij tijdens de Grubbenvorster Winkelweek erg actief en diverse reclameteksten van de plaatselijke ondernemers werden door De Kapper geschreven. Na de tweede wereldoorlog werd in Grubbenvorst Gekke Maondaag gevierd en was Harrie de eerste Plaggenhouwer en het jaar daarop Opperplaggenhouwer. Kortom een echt verenigingsmens en tevens een excentrieke en artistieke man.

De uitgifte van het boek is mede afhankelijk van subsidies, fondsen en donaties van zowel ondernemers als particulieren. Mochten jullie in de vorm van een financiële bijdrage dit project willen ondersteunen, dan zijn wij jullie hiervoor erg dankbaar. Donaties kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL23 RABO 0117 7019 63.n.v. Stichting Historische Kring Grubbenvorst-Lottum o.v.v. De Kapper.

Wonen

Wie wil er ZAP-er worden

Een schonere wereld begint bij jezelf! Wie doet er mee?

Frans Josten, heeft gevraagd om na te gaan of we in Grubbenvorst kunnen komen tot een groep(je) vrijwilligers die als ZAP-er aan de slag willen. ZAP staat voor Zwerf Afval Prikker.

Een prachtig initiatief, maar nog belangrijker ….. ook de Gemeente ondersteunt dit soort initiatieven. Door haar worden alle benodigde materialen en uitrusting geleverd, t.w. prikkers, ringen voor zakken, zakken, handschoenen en veiligheidshesjes. Het verzamelde afval wordt gratis opgehaald.

Frans is bereid als contactpersoon en coördinator op te treden en de communicatie met de Gemeente te verzorgen. Hij stelt zich voor, dat in onderling overleg wordt bepaald:

• Wanneer en hoeveel keer in het jaar geprikt wordt

• Het gebied waar zal worden geprikt

• Hoeveel keer de vrijwilliger bereid is hieraan deel te nemen

Bent u bereid mee te doen? Neem dan contact op met Frans Josten, Struikheide 11, Tel. 06-42395006

Het spreekt voor zich, dat deze oproep niet alleen gericht is op ouderen maar op iedereen, die in een gezellige sfeer ons mooie dorp schoon willen houden.

Gezondheid

Gezondheidscentrum en Fyfit samen.

Per 1 september 2021 zal Gezondheidscentrum Grubbenvorst overgenomen worden door FyFit Fysiotherapie. Hiermee worden de krachten en kennis gebundeld in Grubbenvorst. Sabine en Marijn zijn verheugd om het nieuws nu eindelijk te kunnen delen.

Wat betekent dit voor de fysiotherapie?

Door de samenvoeging hebben we meer ruimte om het huidige zorgaanbod uit te breiden. De meeste fysiotherapeutische zorg wordt verplaatst naar de locatie op de Kloosterstraat (Gezondheidscentrum Grubbenvorst). Dat zal de “hoofdlocatie” van de fysiotherapie worden.

Bij de locatie op de Mercuriusweg (FyFit) is ook iedere dag een fysiotherapeut aanwezig. Hier zullen we ons meer richten op de (sport)revalidatie en fitness. Verder zijn we bezig met mooie stappen te zetten om het huidige sportaanbod uit te breiden.

Wat betekent dit voor de patiënt?

Voor de patiënten zal er weinig veranderen. In de meeste gevallen houden de patiënten de huidige fysiotherapeut. Enkel de locatie waar de behandeling plaatsvindt, kan wijzigen. Dit wordt aangegeven tijdens het maken van de afspraak.

Het Gezondheidscentrum Grubbenvorst zal eerst worden verbouwd. Tijdens de verbouwing gaan de behandelingen op deze locatie gewoon door. De verwachting is dat de uitbreiding van behandelruimtes in september klaar is.

Wonen

Mantelzorgwoning in huis of tuin

 

Langer thuis wonen met een mantelzorgwoning in huis of tuin

Er is een groeiende behoefte van inwoners, die zich willen voorbereiden op een situatie waarin mantelzorg nodig is. Horst aan de Maas kenmerkt zich door actieve, saamhorige gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken. En voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Wij gaan dat versterken, door het mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig of met ondersteuning van familie en vrienden, thuis kunnen blijven wonen. Dat kan met een zogenaamde ‘pré-mantelzorgwoning’. We gaan het hieronder uitleggen.

Pré-mantelzorgwoning

Bij pré-mantelzorg is er nog geen sprake van mantelzorg, maar wil je je voorbereiden op een toekomstige mantelzorgsituatie. Wanneer je 60 jaar of ouder bent kom je in aanmerking voor een pré-mantelzorgwoning. Ook inwoners met een chronische ziekte die steeds erger wordt, komen hiervoor in aanmerking.

Wat is het dan voor een woning?

Een pré-mantelzorgwoning is tijdelijk. Het kan een woonunit zijn of een zelfstandige ruimte binnen een bestaande woning. Wil je meer hierover weten, kijk dan op onze website

Hier vind je meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van een vergunning voor een pré-mantelzorgwoning: www.horstaandemaas.nl/mantelzorgwoning-bouwen

Wonen

Opknapbeurt Pastoor Vullinghsplein

OPKNAPBEURT PASTOOR VULLINGHSPLEIN

“Het mooiste plein van heel Horst aan de Maas is het Pastoor Vullinghsplein in Grubbenvorst."  

Een veel gehoorde opmerking, waar iedereen het wel mee eens kan zijn. Een plein, zeker als je uit Grubbenvorst komt, waar we trots op zijn. Het plein zelf is echter niet meer wat het ooit is geweest en kan wel een flinke opknapbeurt gebruiken. Aangezien er voor 2021 nog een budget beschikbaar is bij de gemeente is er een initiatiefgroep (IG) opgericht om deze opknapbeurt te realiseren. 

We hebben inmiddels bij de verenigingen die regelmatig gebruik maken van het plein en de omwonenden geïnformeerd wat voor hun belangrijk is op en om het plein door ze de vraag te stellen: Wat moet er persé aanwezig zijn en wat persé niet? We kunnen natuurlijk niet alle wensen in vervulling laten gaan, maar toch willen we deze vraag ook graag aan iedere inwoner van Grubbenvorst voorleggen: 

'WAT IS VOOR U VAN BELANG OP EN OM HET PLEIN?"

Als we alle wensen en suggesties in kaart hebben gebracht zal er een conceptplan worden ontworpen wat we voorleggen aan, en zullen bespreken met, de gemeente. Met die input willen we ergens in september het plan aan alle betrokkenen presenteren om vervolgens, uiterlijk in oktober, een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Op korte termijn komen er rondom het kiosk al nieuwe planten om het plein er dit jaar al wat fleuriger uit te laten zien.

Graag nodigen wij iedereen uit om voor 1 augustus per e-mail te reageren op genoemde vraag. Uw reactie kunt u sturen naar

pastoorvullinghsplein@dorpsraadgrubbenvorst.nl

Samen gaan we ervoor zorgen dat ons geliefde Pastoor Vullinghsplein ook de komende jaren het mooiste plein van Horst aan de Maas zal zijn en blijven! 

Namens de Initiatiefgroep alvast dank voor het meedenken en uw reactie! 

Duurzaamheid

Positief advies: MFA Kaldenbroek

De Stuurgroep Grubbenvorst Verenigt heeft 13 juli 2021, een positief advies uitgebracht met betrekking tot het conceptplan “MFA Kaldenbroek” van de werkgroep accommodatie. Na het aanbrengen van enkele nuances en verdere fine- tuning zal het plan op 16 september 2021 gepresenteerd worden aan de 28 partners van Stichting Grubbenvorst Verenigt. Na het verkennen van de ambtelijke lijnen en kaders is de hoop uitgesproken het definitieve plan vóór het eind van het kalenderjaar 2021 aan de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Horst aan de Maas aan te bieden.

Sociaal

VAN WIE IS DEZE SLIJPER?

Gisteren werden in Venlo twee personen aangehouden omdat ze verdacht werden van het plegen van een inbraak. Uit het ingestelde onderzoek blijkt dat zij vermoedelijk nog meer inbraken/insluipingen gepleegd hebben in de regio Venlo, Horst en Sevenum.

Wij zouden graag in contact komen met de eigenaar van dit gereedschap op de foto.

Herken je het gereedschap als jouw eigendom? Bel dan 0900--8844 en vraag naar VVC Venlo onder vermelding van dossiernummer 2021104636.

Gezondheid

Taxussnoeisel in strijd tegen kanker!

De Taxusinzameling 2021 is inmiddels alweer enkele weken geleden van start gegaan. Normaal gezien draait Stichting Taxus Taxi vanaf begin juni op volle toeren. Dit jaar ligt dat net even anders. Voor de taxusinzameling is de stichting namelijk voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden.

Nu snoeien

Het koude voorjaar heeft gezorgd voor een fikse achterstand in de groei van de taxushagen. Mogelijk heeft Taxus Taxi dit jaar minder oogst dan andere jaren. Het verschil kan nog wel worden gemaakt in het aantal mensen dat meedoet aan de inzameling! De oproep is dan ook aan zoveel mogelijk mensen om hun verse taxustakjes aan de stichting te doneren.

Meedoen?

Geef jouw taxussnoeisel meteen na het snoeien van je haag op via www.taxustaxi.nl/afspraak.

De Taxus Taxi komt vanaf 15 kilo kosteloos jouw snoeisel voor de deur ophalen. Kleinere hoeveelheden kun je inleveren bij de verschillende inzamelpunten. Vind een uitgiftepunt bij jou in de buurt via: www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten

Wist je dat?

Broei kun je voorkomen door in het midden van het snoeisel een kuil te maken ter grote van een voetbal?

Gratis materialen

Om de inzameling voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken kunnen gratis tassen en zeilen opgehaald worden op de gemeentewerf: Americaanseweg 43 Horst.

Meer informatie vindt u ook op ons Prikbord

Duurzaamheid

Corona op zijn retour Hoe nu verder

Hoe verder met je bedrijf na corona?

Als ondernemer denk je ongetwijfeld na over de toekomst, straks na de coronacrisis. Hoe pak je de draad weer op? Waar liggen kansen voor je bedrijf? En voor jouw persoonlijk? Is het verstandig om door te gaan of juist te stoppen? De gemeente helpt je hierbij. Deze hulp is gratis.

Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op ondernemers. De omzet en het inkomen is gedaald. Misschien zijn er schulden ontstaan. Dat leidt tot zorgen over de toekomst van hun bedrijf.

Let op: financiële regelingen zijn na september waarschijnlijk niet meer beschikbaar

De gemeente helpt ondernemers in de coronacrisis. Er zijn financiële regelingen, zoals de Tozo en Tonk. Deze regelingen zijn na september waarschijnlijk niet meer beschikbaar.

Bereid u nu voor

Daarom is het belangrijk om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. De gemeente helpt u hierbij. Die toekomst kan als zelfstandig ondernemer zijn, maar ook als werknemer in loondienst. Samen met u bekijken we wat er nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om tijdelijke financiële hulp, financiële doorrekening, schuldhulpverlening, of hulp bij het zoeken naar ander werk.

Hulp nodig?

Neem contact op met de gemeente Horst aan de Maas, via 077-477 9777 of ondernemersloket@horstaandemaas.nl.

Je vindt meer informatie voor ondernemers op: www.horstaandemaas.nl/ondernemersloket-0

Cultuur

Gezocht: Jong toneeltalent

Flink! is een initiatief opgezet door verschillende toneelverenigingen uit Horst a/d Maas. Krachten worden gebundeld en samen zorgen wij ervoor dat leeftijdsgenoten uit de hele gemeente samen toneel kunnen spelen! Want samen doe je meer dan alleen! 

FLINK ON TOUR! Onder deze naam brengen de drie groepen ieder jaar rond april hun eindvoorstelling ten tonele. En wel op wisselende en verrassende locatie’s binnen onze gemeente! Van kleine tot grote zaaltjes, binnen of buiten, Swolgen, America, Grubbenvorst..... Ga zo maar door!

Zo laten we zien dat Flink! bestemd is voor hééél Horst a/d Maas.

 GROEPEN. Flink! bestaat uit een basisschool groep (groep 5 t/m 7), een midden groep (groep 8 & 1e jaar) en een middelbare schoolgroep. Deze drie groepen werken apart van elkaar aan een eindvoorstelling samen met een professionele regisseur. 

WIJ ZOEKEN NIEUW TONEELTALENT!!!!

Zit jij in groep 5 of hoger? En ben jij 18 jaar of jonger? Kom je uit Horst aan de Maas? En lijkt jou toneelspelen super tof?

Meld je dan nu aan voor een nieuw toneelseizoen van Flink! op www.flinkjeugdtoneel.nl

Gezondheid

Pas op voor grasaren

Grasaren komen voor in het voorjaar en de zomer, wanneer het gras gaat bloeien. Je vindt grasaren vooral in gebieden waar niet of nauwelijks gemaaid wordt waardoor grasaren goed kunnen groeien.

De groene grasaren worden dan meer geel van kleur door uitdroging en vallen in losse zaden uit elkaar. Aan die zaden zitten weerhaakjes. Door de weerhaakjes kunnen de grasaren in de vacht van een dier naar voren of in de huid kruipen, vandaar de bijnaam kruipers. Een grasaar kan bij huisdieren problemen geven. Vaak kruipen ze tijdens het uitlaten bij honden tussen de tenen. Maar ze komen helaas ook regelmatig in oren, ogen, neus, keel en longen terecht, waar ze veel schade kunnen toebrengen. Als een dier een grasaar in zijn oor heeft gekregen, kan hij met zijn kop gaan schudden of met zijn oren gaan klapperen. Een grasaar in de neus kan niezen veroorzaken. Loopt een dier mank? Dan kan het zijn dat er een kruiper via de voet het lichaam is binnengedrongen.

Let ook op signalen als zwellingen, ontstekingen en open wondjes, waar vocht uit komt.

Het dier loopt de meeste kans een grasaar op te lopen in gebieden met hoger gras. Check je dier(en) dan ook regelmatig. Mocht het dier last hebben van een grasaar en lukt het niet deze in zijn geheel te verwijderen, neem dan contact op met je eigen dierenarts. Zie je een ander dier die hier last van heeft, waarvan je niet weet wie de eigenaar is, zoals een zwerfkat? Neem dan contact op met #144.

Zoom