Sociaal

U kunt weer op ons stemmen.

Ook dit jaar kunt u weer stemmen op Grubbenvorst-online tijdens de Grote Clubactie van de Rabobank. U kunt uw stem uitbrengen vanaf 4 oktober tot 25 oktober. Wilt u ons steunen? Dan stem op Grubbenvorst-Online. Bij voorbaat dank!

Het zou trouwens ook leuk zijn als u uw familie, vrienden en kennissen weet over te halen om op ons te stemmen. 

Sociaal

Verdriet Piet Lied

Zwarte Piet

De afgelopen 5 maanden nam ik jullie wekelijks mee op mijn voettocht naar Bari. Die voettocht stond helemaal in het teken van Sinterklaas…

Vorig jaar heb ik, in de periode voor 5 december, een serie geplaatst met als hoofdthema Zwarte Piet.

Die verhalen staan nog in de lijst van mijn columns onder:

Zwarte Piet serie:

1.      De zwarte Zwarte Piet.

2.      Shala Zulu.

3.      Weg met Zwarte Piet.

4.      Chrissie.

5.      Could we start again please

6.      Could we start again please (vervolg).

Destijds is er ook een lied ontstaan over dit onderwerp. Het ‘Verdriet Piet Lied’. Dit lied wil ik graag met jullie delen.

Hier klikken

Het lied is in het dialect. Voor de lezers die geen, of moeilijk, dialect kunnen verstaan is er ook een versie met Nederlandse ondertiteling.

Hier klikken

Zwarte Piet, een mooi beroep.

‘Zwarte Piet’ is geen naam in de vorm van een voornaam met een achternaam (zoals Piet Zwart). ‘Zwarte Piet’ is een verzamelnaam voor de helpers van Sinterklaas. In feite is ‘Zwarte Piet’ een ‘beroepsnaam’.

De allereerste helper van Sinterklaas heette met zijn voornaam ‘Piet’, en omdat die Piet altijd zwart was van het roet van de schoorsteen werd hij al snel ‘Zwarte Piet’ genoemd. Iedereen die deze naam hoorde wist, dat dat de helper van Sinterklaas was. Dus ‘Zwarte Piet’ betekent in feite alleen maar ‘Helper van Sinterklaas’.

Toen Sinterklaas steeds meer helpers kreeg werden deze helpers gemakshalve allemaal ‘Zwarte Piet’ genoemd, ook als ze een andere (voor)naam hadden. ‘Zwarte Piet’ werd hun ‘beroepsnaam’.

Je kunt natuurlijk niet alle eigennamen van de Zwarte Pieten kennen en al helemaal niet onthouden. Daarom is het handig dat, als je zijn (voor)naam niet weet, dat je hem dan wel kunt aanspreken met zijn beroepsnaam. Hetzelfde als je zou doen bij iemand van een ander beroep waar je de naam niet van kent bv: kolenboer; mijnwerker; schoorsteenveger, maar ook: dokter, agent, ober. Je herkent ze aan hun uniform.

Daarom is het handig dat Zwarte Piet een uniform heeft. Een prachtig uniform in Middeleeuwse stijl. Je ziet deze uniformen ook wel bij Schutterijen en Gilde verenigingen. Daar symboliseren ze de strijders van vroeger, de dapperen die het volk beschermden tegen overvallers en andere onverlaten. Bij Zwarte Piet is het net zo: hij is de onvermoeibare helper van Sinterklaas… en ook net als bij de mensen hebben de Zwarte Pieten van Sinterklaas net zoveel verschillende karakters: handig, slim, dapper, maar ook: dom, stout of lui. 

Dus ‘Zwarte Piet zijn’ is een ‘functie’. Als je een roetpiet bent vervul je de functie van Zwarte Piet. Ook als je een kleurling bent en je helpt Sinterklaas, dan ben je een Zwarte Piet. En als je als blanke (nog) geen roetvegen hebt omdat je (nog) niet door de schoorsteen bent geweest, ook.

Zwarte Piet… een mooi beroep…

Wg. José Vercoulen

Wonen

Wordt raadsbesluit alsnog vernietigd?

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft een brief geschreven naar de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek het raadsbesluit van 20 april jl. over het paraplubestemmingsplan 2021 – waarin de huisvesting van arbeidsmigranten geregeld wordt – voor te dragen aan de Kroon ter vernietiging. Dat doet de fractie omdat zij van mening is dat de fractievoorzitter van de VVD, Yvonne Douven, deelgenomen heeft aan de stemming over het raadsvoorstel, terwijl zij een persoonlijk belang heeft bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Vandaag heeft de fractie – nadat zij volgens de procedureaanbevelingen van de VNG eerst aan de burgemeester en vervolgens aan het college van GS van Limburg gevraagd heeft een dergelijk verzoek in te dienen – een brief geschreven aan de minister, mevrouw Ollongren.

In haar brief bestrijdt de SP-fractie de opvattingen van burgemeester Palmen en het college van GS van Limburg over het wel of niet voordragen van het raadsbesluit ter vernietiging. Palmen en het college zijn van mening dat er geen wettelijke gronden zijn die zulk een verzoek aan de Kroon rechtvaardigen. De SP-fractie wijst op de wettelijke regelingen (art. 28 Gw en art. 2:4 Awb) en de door de gemeente Horst aan de Maas opgestelde Gedragscode voor leden van het College van B&W en gemeenteraadsleden. In de Gedragscode van de gemeente Horst aan de Maas staat expliciet dat een lid van de volksvertegenwoordiging niet deelneemt aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat. In het geval van VVD-fractievoorzitter Douven is er sprake van zo’n aangelegenheid die haar (middellijk) persoonlijk aangaat. Haar man huisvest immers arbeidsmigranten en daarover gaat het paraplubestemmingsplan. Daarom zou de “Kroon” het besluit moeten vernietigen.

Sport

Jeugd Aspargos kan even ontspannen

Na een week van spanning en gewenning is de schooljeugd wel toe aan een beetje ontspanning. Tenminste dat moet het bestuur van Volleybalclub Aspargos gedacht hebben toen ze voor dit weekend hun zomerkamp gingen organiseren. Deze keer niet zoals gebruikelijk ergens “ ver” weg maar gewoon in het eigen dorp. De accommodatie van jeugdclub “ Het Groene Woud “ biedt hiervoor meer dan genoeg faciliteiten.

“ Hoe begin je dan aan zo’n kamp” is meteen de eerste vraag ? Heel eenvoudig met een heerlijk ontbijt, geserveerd op het kiosk midden in het dorp. Hoe de dag verder verlopen is kunnen jullie zien bij de diapresentatie.

Duurzaamheid

Bouw windmolens van start

Na een heel lange periode van gesteggel of en zo ja waar de windmolens moesten komen te staan zijn de werkzaamheden voor de bouw inmiddels gestart. Onze fotoverslaggever Sjaak Huijs heeft met zijn fotoreportage een mooi beeld geschetst van het realiseren van de fundering voor de eerste molen. Uiteindelijk zullen een achttal molens de komende jaren een groot aantal huishoudens van groene stroom gaan voorzien. 

Sociaal

Word jij kinderraadslid voor ons dorp?

Binnenkort is het zover. Op 22 september hebben de kinderen het voor het zeggen in de raadzaal. Dan vergadert de kinderraad van Horst aan de Maas voor de eerste keer. Zit er nog niemand uit jouw dorp in de kinderraad en wil je ook meedoen? Meld je aan vóór 16 september.

Er hebben zich al 19 kinderraadsleden en een kinderburgemeester aangemeld. Deze kinderen komen uit Sevenum, Grubbenvorst, America, Melderslo, Lottum, Horst en Meterik. Woon jij in één van de andere dorpen van Horst aan de Maas en wil jij de dorp vertegenwoordigen in de kinderraad? Je kunt je nog tot 16 september aanmelden. Meer informatie: https://bit.ly/3DES3Is

Sociaal

Naam voor nieuwe Bouwhal bekend

Bouwvoorzitter Tom Rutten en voormalig grondeigenaar en imker Jan Caris hebben de naam onthuld van de bouwhal in Grubbenvorst. De 35 bij 20 meter grote hal voor cultureel Grubbenvorst draagt de naam ‘de Raat’

Door de vrijwilligers is al veel werk verricht aan de te bouwen bouwhal op het bosrijke terrein aan de Witveldweg in Grubbenvorst. De hal, op de plaats waar voorheen een imkerij was gevestigd, wordt zoveel mogelijk duurzaam ingericht.

'Vanaf nu zal elke voortgang aan de bouw voor iedereen zichtbaar worden', zeggen de uitvoerders Peter Wijnen en Tom van Bekkum. Zij verwachten dat ‘de Raat’ in de eerste maanden van 2022 opgeleverd zal worden.

Bezige bijen

De huidige imkerij wordt ontmanteld, maar na alle bouwwerkzaamheden kunnen de bijenvolken weer terugkeren in hun nieuwe thuis. De naam "de Raat" is niet zomaar gekozen: behalve een herinnering aan de voormalige imkerij is het de plek waar de 'bezige bijen' bijeenkomen om te bouwen aan de Grubbenvorster cultuur.

(Nieuwsbericht Omroep Horst aan de Maas)

Cultuur

Inschrijven Grubbenvorster Kwis

Wij zijn gestart met de inschrijvingen voor de Grubbevôrster Kwis 2021!

Inschrijven kan via onze website www.grubbevorsterkwis.nl

Grubbevôrster Kwis 2021 20 november

De Uitslag 2021: 18 december*

*Gezien het feit dat op een normale uitslagenavond 500+ mensen aanwezig zijn, behouden we dit evenement én de datum als een streven. Er is nog niet voldoende informatie om hierin een definitieve keuze te maken.

Sport

Wandel je mee op zondag 12 september?

Mooie omgeving van Grandorse

Op 12 september is er een hele mooie wandeling in het gebied Grandorse. Tijdens deze wandeling kom je op acht verschillende plekjes waar iets te zien en/of te beleven is op het gebied van de paardensport. Op deze manier willen we je kennis laten maken met het mooie gebied in Kronenberg.

Wil je meedoen? Gezellig!

Meld je dan aan via info@grandorse.nl (naam en aantal deelnemers). En dan zien we je graag op 12 september in Grandorse. Oh ja, en het is helemaal gratis en voor niks uiteraard!

Sociaal

Bisschop Harrie Smeets weer thuis

Bericht van het Bisdom Roermond.

Na een verblijf van bijna drie maanden in het ziekenhuis en een verpleeghuis is bisschop Harrie Smeets weer thuis. Hij heeft afgelopen week zijn intrek genomen in een appartement in het bisschopshuis, dat aangepast is aan gebruik met een rolstoel. Ook kan hier de nodige zorg worden verleend.

Bisschop Smeets werd eind mei ernstig ziek. Uit onderzoek bleek dat hij aan een hersentumor lijdt. Hierdoor vallen bepaalde lichaamsfuncties uit. Zo kan de bisschop momenteel niet zelfstandig lopen. Hij verplaatst zich met een rolstoel en praten gaat langzaam. De bisschop wordt behandeld met chemokuren. Eind september zal blijken of deze aanslaan. 

Onder de gegeven omstandigheden is Mgr. Smeets heel monter en opgewekt, ook al ondervindt hij fysiek veel hinder van zijn ziekte. De bisschop bezoekt elke dag in de rolstoel de eucharistieviering in de Munsterkerk en hij maakt ook af en toe kleine uitstapjes. Zo heeft hij onlangs de Passiespelen bezocht en was hij ook een middag in Maastricht. Ook laat hij zich regelmatig bijpraten over de ontwikkelingen in het bisdom.

Afgelopen maanden ontving Mgr. Smeets veel brieven en kaarten. Hij laat weten zeer onder de indruk te zijn van alle reacties en gebeden en is daar ook zeer dankbaar voor. De komende tijd maakt hij van de gelegenheid gebruik om alle post door te nemen.

Sociaal

Echtpaar viert briljanten huwelijksfeest

Afgelopen week vierde het bruidspaar Piet en Pieta Hertsig In Grubbenvorst hun briljanten huwelijksfeest. Maar leifst vijfenzestig jaar hebben deze twee mensen lief en leed met elkaar gedeeld. Pieta en Piet van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Uiteraard liet de burgemeester zich ook niet onbetuigd en kwam namens de gemeente Horst aan de Maas de felicitaties overbrengen.ook overhandigde hij een bloemetje en een cadeau.

Duurzaamheid

World Cleanup Day - 18 september!

Doe ook mee met de grootste wereldwijde opruimactie van het jaar.

Vele handen maken licht werk. Inmiddels hebben de eerste 35 inwoners en collega's zich opgegeven om samen de handen uit de mouwen te steken. Opgeruimd staat netjes!

Wil jij ook meedoen? Organiseer met jouw club of vereniging een opruimactie waar iedereen aan mee kan doen.

Meld je aan en Vul het aanmeldformulier op onze website

https://www.horstaandemaas.nl/doe-mee-aan-world-cleanup.... We nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met je op en zullen je voorzien van alle benodigde informatie. Aanmelden kan nog tot en met vrijdag 10 september

Zoom