Nieuws uit Grubbenvorst - Kinderen

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Stop bebouwing Greenport
Een twintigtal actievoerders waren vanavond aanwezig bij Villa Flora. Actiegroep Behoud de Parel had een groot spandoek laten maken dat de politici ervan moet overtuigen dat het tijd wordt voor groen in plaats van gebouwen op Greenport. De naam suggereert ook wel dat er veel groen zou zijn maar niets is minder waar. Grote blokkendozen zijn de afgelopen decennia in dit gebied verrezen. De beloofde natuur is slechts mondjesmaat aangelegd en staat in schril contrast met de bebouwing. Dat moet
Actie geslaagd!
De kinderen aan de Burg. Creemersstraat hebben kortgeleden een actie gehouden voor een zebrapad in hun buurt. Zij hadden zelfs met krijt een oversteekplaats op het wegdek getekend. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente. Er ligt nu ter inzage een besluit dat er als volgt uitziet:Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid en het beschermen van weggebruikers is het gewenst op de Burg Cremersstraat ter hoogte van de driesprong met de Fazantenlaan een
Inschrijving Grubbevorster Kwis
Mis het niet!Vanaf 1 september kan iedereen zich weer inschrijven voor de leukste, gezelligste en spannendste kwis van het hele land. Nog maar een paar maanden, want 4 november is het alweer zover. De inschrijving kan iedere teamcaptain makkelijk doen via onze site: https://www.grubbevorsterkwis.nl Let op: dit jaar ook even van te voren inschrijven voor de
Ecologisch Maaibeheer
Misschien is het u ook opgevallen maar de groenstroken worden minder vaak of helemaal niet meer gemaaid. Om een en ander uit te leggen heeft de gemeente op diverse plaatsen informatieborden geplaatst. Op deze geheel in stijl gemaakte borden is te lezen waarom voor deze nieuwe maaimethode is gekozen. Ook worden de diverse vogels en insecten afgebeeld die dank zij deze maatregel van het welig tierende groen profiteren. Kortom een heel duidelijk verhaal dat de burger zeker op prijs zal
Waterpartij Roeffen Mart gerenoveerd
Op zaterdag 5 augustus is de gerenoveerde waterpartij bij de ingang van de speeltuin weer in gebruik genomen. De renovatie hiervan werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Dorpsraad en een bijdrage vanuit het “Jan Linders fonds”. Ruud Meijers en Jeanne Gielen (beiden lid van de Dorpsraad) verrichtten de openingshandeling.Namens kinderen, vrijwilligers en bestuur onze hartelijke dank!
Leesplezier vergroten van kinderen
Wij willen dat iedereen mee kan doen. Door lezen op alle scholen te bevorderen, bieden we kinderen gelijke kansen om hun taalvaardigheden verder te ontwikkelen en volop mee te kunnen doen in Horst aan de Maas. In onderstaande programma’s werken de basisscholen, kinderopvanglocaties en bibliotheek samen om lezen te bevorderen en het leesplezier van kinderen te vergroten.Boekstart Kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg
Grubbenvorster Volkslied
Tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan het carillon en het torenuurwerk hebben we een kleine wijziging aangebracht in het af te spelen repertoire. Als het goed is speelt het carillon vanaf nu elke morgen om even na acht uur het Grubbenvorster Volkslied. Morgenvroeg zal het de eerste keer zijn.
Behoud de Parel slaat de vleugels uit.
De vereniging uit Grubbenvorst houdt zich al jaren bezig met het in stand houden en verbeteren van de leefomgeving in de regio. Behoud de Parel heeft successen behaald en veel kennis vergaard waardoor de vereniging door bestuurders en gerechtelijke macht gezien wordt als een serieuze vertegenwoordiger van de inwoners van Grubbenvorst en de regio.Deze erkenning is over een periode van 15 jaren met name verdiend door op te komen voor de inwoners in gevallen als het Nieuw Gemend bedrijf
"Sterrentuin" geopend
Tijdens een ingetogen bijeenkomst, waar veel genodigden aanwezig waren, is vandaag de sterrentuin officieel voor het publiek opengesteld. In deze tuin worden de gedachten aan de overleden kinderen levendig gehouden. In het midden van de tuin staat de “Sterrentrap” centraal, omringt door (bos)dieren die verwijzen naar een kind dat zo wordt gemist. Eef Mulders opende de bijeenkomst met een zeer toepasselijk lied. Bob Noten sprak daarna namens de overige leden van het comité : Yvonne
Stichting Leergeld Horst aan de Maas
NA DE ZOMER LID WORDEN OF BLIJVEN VAN EEN CLUB? LEERGELD HELPT KINDEREN UIT GEZINNEN MET EEN LAAG INKOMEN Sport, muziek of een andere club is belangrijk voor elk kind. Je maakt er vrienden, ontwikkelt jezelf en werkt aan een gezond lichaam. Na de zomer is een ideaal moment om te starten of juist door te gaan met een (sport)club. Stichting Leergeld Horst ad Maas is er voor kinderen uit gezinnen met een inkomen rond het bijstandsniveau. Zij kunnen een bijdrage ontvangen voor
“Horst aan de Maas doet mee!”
105e editie Nijmeegse vierdaagse 2023 Net als voorgaande jaren wensen wij onze inwoners die meelopen met de 4-daagse van Nijmegen, succes. Als blijk van waardering willen we hen een vlaggetje meegeven dat vastgeknoopt kan worden aan bijvoorbeeld de rugzak. Lopen is gezond!Zoals je misschien wel weet heeft wandelen of lopen een positief effect op onze gezondheid; voor velen is lopen ontspannen. Maar ook heeft lopen een positief effect op je creativiteit. En natuurlijk is wandelen
Beste schutters
Vandaag was de grote dag voor het Kinjer OLS in Born. Maar liefst vijfentwintig scholen vanuit Nederland en België hadden zich de afgelopen maanden hierop voorbereid. Meestal na schooltijd werd er geoefend in het marcheren, het keihard uitspreken van een yell en het schieten met de luchtbuks. In de laatste categorie bleek dat de gezamenlijke scholen OBS de Samenspong en de Kameleon uit Grubbenvorst de beste waren. Hun schietteam wist namelijk de eerste prijs in de wacht te slepen. Tijdens de