Nieuws uit Grubbenvorst

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Lagere straf directeur Prime-Champ
Oud-directeur Geert Verdellen van champignonkwekerij Prime Champ heeft in hoger beroep negen maanden celstraf en een taakstraf van 240 uur gekregen. Hij is vrijgesproken van uitbuiting.De celstraf is fors lager dan de vier jaar cel die het openbaar ministerie had geëist én de twee jaar cel die de Rechtbank Limburg hem eerder oplegde.Foto: L1 archief
Groei zonder bloei
Tegenover het fietspad dat langs het St. Jan Sleutelbôske loopt is men, weer of geen weer, volop aan het werk. Een machine wordt geladen met grote strobalen die vervolgens versnipperd tussen de aardbeienplanten worden gestrooid. Het doel van deze actie is om te voorkomen dat er teveel onkruid komt te staan. Daarnaast blijven de uitlopers van de planten (dat is waar het hier om gaat) verschoond van opspattend zand. Mochten aan de plant toch bloemen komen dan worden die zorgvuldig verwijderd. Lees meer...
Snel hulp bij schulden
Mensen met schulden wachten gemiddeld 5 jaar voordat ze hulp zoeken. Ze weten de weg niet naar hulpverlening; ze zijn zich niet bewust van de ernst van de situatie, of ze proberen het uit schaamte zo lang mogelijk zelf op te lossen. Zien te overlevenWethouder Roy Bouten: “Mensen met schulden zijn vooral bezig met ‘overleven’, door stress is er geen ruimte om de lange termijn te overzien. En ondertussen stapelen de problemen zich op. En hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het Lees meer...
Start bouw productielocatie Hessing
Hessing Supervers start met de bouw van een nieuwe groente productielocatie in Horst aan de Maas, Greenport Venlo. Gisteren 31 maart 2021 werd het eerste beton gegoten door burgemeester Ryan Palmen, wethouder Lees meer...
Koopmans en Mackus stappen per direct op
Bron: De LimburgerCDA-gedeputeerde Ger Koopmans en Hubert Mackus hebben per direct hun functie opgegeven. Dat gebeurde vrijdagmorgen. Aanleiding zijn de IKL-affaire rond oud-gedeputeerde Herman Vrehen en de aanhoudende vragen rond de integriteit van met name Koopmans.Dat hebben de gedeputeerden vrijdagmorgen bekendgemaakt. Dinsdag werd bekend dat gouverneur Theo Bovens een integriteitsonderzoek wil laten uitvoeren dat duidelijk moet maken of de twee gedeputeerde Lees meer...
Tijdelijke ondersteuning kosten
Als je door de coronamaatregelen minder inkomen hebt, kun je mogelijk ondersteuning krijgen voor je woonlasten zoals huur, hypotheekrente, gas, water en licht of uw premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering als zelfstandige. Om hiervoor in aanmerking te komen, zijn er enkele voorwaarden. Wij kijken per aanvraag naar je huidige situatie om te bepalen of je in aanmerking komt en hoe hoog deze uitkering zal zijn.Meer informatie vind je op  Lees meer...
Ondernemers Horst a/d Maas
Bron: DLDe Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) probeert problemen van ondernemers die buiten de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vallen in kaart te brengen. Zelfstandigen in de gemeente Horst aan de Maas, die hiermee kampen, wordt daarom gevraagd een online vragenlijst in te vullen.„De VNG ontvangt verschillende meldingen van ondernemers die buiten de TVL vallen. In veel gevallen komt dit door een gebrek aan referentieomzet en/of door een verschil Lees meer...
Bewoners bezorgd over arbeidsmigratie
Bewoners van buurten waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn, verenigd in de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten, spreken in een brief aan de fracties van CDA, Essentie, SP, D66/Groen Links, PvdA en VVD hun zorgen uit over de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie in Horst aan de Maas. De bewoners doen dat naar aanleiding van de themaraadvergadering van dinsdag 2 maart, waarin de gemeenteraad gaat praten over de maatschappelijke effecten van arbeidsmigratie.In haar brief wijzen de bewo Lees meer...
Zandafgraving Raaijeind
Het is u waarschijnlijk ook opgevallen dat de activiteiten bij de zandwinning aan het Raaieind de laatste tijd behoorlijk zijn toegenomen. De vrachtwagens met zand rijden nagenoeg af en aan waarbij voorbijrijdende fietsers helaas met dit droge weer getrakteerd worden op een grote stofwolk.Aan de noordzijde van dit terrein is er ook koortsachtig gewerkt om heel veel zand te verplaatsen met een enorme berg tot gevolg. Sinds kort heeft de Koninklijke Smals, een baggerbedrijf uit Cuijk haa Lees meer...
Einde Omroep Horst aan de Maas
Bron: DLOmroep Horst aan de Maas houdt op te bestaan. Het Horster college heeft er geen vertrouwen in dat de omroep met het huidige budget zelfstandig kan functioneren, staat in een raadsinformatiebrief.Dit alles betekent feitelijk het einde van de omroep. Eind vorig jaar stapten de professionals van Omroep Venlo op die in september 2019 de kar zijn gaan trekken bij de Omroep Horst aan de Maas. De lokale omroep zou weer volledig op vrijwilligers moeten gaan draa Lees meer...
Aanjaagfonds gemeente van start
De uitbaters van Brasserie In de Witte Dame hebben in 2020 al het nodige verbouwd. Door het aanjaagfonds kan nu ook de buitenkant aangepakt worden. Zo wordt het buitenschilderwerk van alle gevels opgepakt, en worden de kozijnen en luiken gerepareerd. Tevens wil men het terras opnieuw gaan inrichten en door vergroening beter laten aansluiten bij de parkachtige omgeving van het Pastoor Vullinghsplein.
Steunpakket fors uitgebreid
Steunpakket coronacrisis fors uitgebreidIn verband met de aanhoudende coronacrisis en de lockdown is het steun- en herstelpakket verlengd en uitgebreid. Kosten € 7,6 miljard. De geraamde totale kosten van de coronamaatregelen voor 2020 en 2021 komen daarmee al op ruim € 61,3 miljard. Een handig overzicht van de huidige maatregelen:Voor ondernemersDe Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) komt beschikbaar voor meer ondernemi Lees meer...