Nieuws uit Grubbenvorst - Duurzaamheid

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Stop bebouwing Greenport
Een twintigtal actievoerders waren vanavond aanwezig bij Villa Flora. Actiegroep Behoud de Parel had een groot spandoek laten maken dat de politici ervan moet overtuigen dat het tijd wordt voor groen in plaats van gebouwen op Greenport. De naam suggereert ook wel dat er veel groen zou zijn maar niets is minder waar. Grote blokkendozen zijn de afgelopen decennia in dit gebied verrezen. De beloofde natuur is slechts mondjesmaat aangelegd en staat in schril contrast met de bebouwing. Dat moet
PMD container niet leeg?
Heb je een kaart gekregen en is de container niet leeg? Op de kaart staan de mogelijke redenen waarom het PMD bij jou niet is opgehaald.Kwam het door een niet-doorzichtige zak? Schud het PMD los om in de container of verpak het in een doorzichtige zak. De container mag je de volgende keer weer aanbieden, als het nodig is met een extra doorzichtige zak erbij. PMD doe je los in de blauwe PMD-container. Gebruik je toch zakken in de container, zorg dan dat de zakken doorzichtig
Auto wassen niet in nieuwbouwwijk
Waarom geen autowassen aan huis in nieuwbouwwijken? Vanaf 2003 in de nieuwbouwwijken in onze gemeente gescheiden rioolstelsels zijn aangelegd met twee waterstromen? Een voor het afvalwater en een voor het hemelwater dat direct afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater of infiltreert in zogenaamde wadi’s of infiltratiebuffers.Gescheiden riolering? Autowassen geen goed idee! Bij gescheiden riolering is het geen goed idee om auto’s op straat te wassen.
Jeroen Achten lid Dagelijks Bestuur WL
ir. J.P.C. (Jeroen) Achten uit Grubbenvorst is benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg. Tevens is het lid van het Algemeen bestuur van deze instantie. Hij vertegenwoordigt de fractie LV50 (VVD)Hij gaat zich inzetten voor de Portefeuille Hoogwaterbescherming | WaterkeringenHoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)Maas 2050WaterbeheerprogrammaAanleg & verbetering (lange termijn en beoordeling)Vergunningen en
Excursie windmolens
Op zaterdag 17 juni organiseert gemeente Horst aan de Maas een excursie naar windmolens. Samen met de raad en geïnteresseerden worden windmolens met een tiphoogte van meer dan 200 meter bezocht. Wil je zelf windmolens van dichtbij ervaren? En ben je benieuwd naar de ervaringen uit het gebied waar de molens al gerealiseerd zijn? Meld je dan uiterlijk 4 juni aan. Meer informatie over de excursie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op onze website:
Veiligheidsonderzoek door gemeente
Veiligheidsonderzoek voor inwoners, verenigingen en ondernemersWij gaan ons veiligheidsplan aanpassen. Daarom willen wij graag weten hoe jij je als inwoner en/of bestuurslid van een verenigingen en/of ondernemer overlast, veiligheid en criminaliteit ervaart in onze gemeente. Daarnaast stellen we ook nog een aantal vragen over polarisatie en integriteit van de ambtelijke organisatie/bestuurders. De inzichten die we met dit onderzoek ophalen vormen een basis voor het nieuwe
188 fietswrakken voorzien van een label
188 fietswrakken voorzien van een kaartje op station Horst-SevenumVandaag hebben we 188 fietswrakken op station Horst-Sevenum voorzien van een label met daarop de tekst: 'Deze fiets wordt verwijderd'. Wanneer deze fietsen donderdag 25 mei nog staan, worden ze daadwerkelijk verwijderd van het station. We bewaren deze wrakken nog een week. Komt de eigenaar de fiets niet halen, dan wordt de fiets of opgeknapt of gerecycled door de medewerkers van Onze Loods. Is je
Project Vierwaarden
We willen het gebied aan beide zijden van de Maas (Venlo-Noord, Velden, Grubbenvorst, Lottum en Hertogbroek bij Arcen) nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. Hiervoor moeten de dijken versterkt worden, maar de Maas moet ook voldoende ruimte krijgen om water af te voeren. Een tegenstrijdige en complexe situatie, waar we met de gebiedsontwikkeling Vierwaarden een oplossing voor zoeken. In de gebiedsontwikkeling worden ook ruimtelijke vraagstukken meegenomen, zoals verbeteringen in
Uitbreiding Vida XL
Vida XL wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. De bezwaarmakers (SP Venlo en Horstaan de Maas) verzetten zich vooral tegen de komst van weer een blokkendoos én de massale huisvesting van arbeidsmigranten. Volgens hen staat het bestemmingsplan huisvesting van arbeidsmigranten en overnachtingsmogelijkheden voor
Windmolens langs A73 - Maaslijn?
Uitnodiging bijeenkomst gebiedsontwikkeling A73-MaaslijnDe gemeenteraad heeft in het gebied A73-Maaslijn 3 gebieden aangewezen om te onderzoeken of het plaatsen van windmolens haalbaar is en op welke manier. Dit zijn Klaver 11, Witveld en Hoogheide. Hierbij hebben we de opdracht meegekregen om ook te kijken naar de toekomstige ontwikkelingen voor landbouw, natuur en leefbaarheid.Om tot een gebiedsontwikkeling te komen, worden er diverse onderzoeken uitgevoerd zoals de
Eikels houden gemeenteloods warm!
Een gemeenteloods warm houden met eikels die letterlijk van stoepen en fietspaden worden geveegd. Wij gaan het doen. Deze week kregen wij als college een rondleiding op de gemeentewerf die helemaal opgeknapt wordt. Uiteraard gebeurt dit zo duurzaam en energieneutraal mogelijk. Om de gemeenteloodsen klimaatneutraal te verwarmen wordt gebruik gemaakt van een eikeltjeskachel. Als tweede gemeente van Nederland gaan we deze techniek gebruiken. Het mooie van eikels is dat ze heel veel
Dorpsgenoten helpen met energie besparen
Wil jij dorpsgenoten helpen met energie besparen? Meld je dan aan als coach of klusser bij het Energiebespaarteam!Als energiecoach geef je advies over energiebesparing en de 1e stappen naar een duurzaam huis. De energieklusser installeert tijdens het bezoek gratis energiebesparende oplossingen. Daarmee help je als bespaarteam direct energie besparen. Na een korte training ga je vanaf begin 2023 eerst langs bij inwoners die hulp willen, een laag inkomen