Nieuwsbrief 1 september 2023

Sociaal
3 september 2023

LEDENADMINISTRATIE EN CONTACT 

Gaat u verhuizen of bent u bekend met het overlijden van één van onze leden? Meld dit dan tijdig bij onze ledenadministrateur dhr. Jos Theuerzeit (tel. 06-11125450). U kunt ook gebruik maken van ons e-mail: ledenadministratie@kbogrubbenvorst.nl. Het postadres is De Zumpel 34. 

 

PUBLICATIE NIEUWSBRIEF

Deze wekelijkse nieuwsbrief wordt ook op Grubbenvorst-Online (www.grubbenvorst-online.nl ) en onze Facebookpagina gepubliceerd. Publicatie in Mededelingen blijft daarnaast bestaan. U treft de Nieuwsbrief bij Grubbenvorst-Online aan onder de knop “Nieuws”.

 

HUISKAMER – VRIJE INLOOP

Iedere eerste maandag van de maand in Grootoord en iedere derde maandag van de maand in La Providence (hoofdingang) van 14:00 tot 16:00 uur.

Heeft u een hulpvraag?

Wij denken u te kunnen helpen bij het zoeken van een mogelijke oplossing. U kunt ook terecht voor:

·        Hulp bij gebruik van uw pc/laptop/tablet/smartphone e.d.

·        Hulp/uitleg bij gebruik van hét digitale dorpsplein Grubbenvorst-Online

·        Of onder het genot van een kopje koffie/thee gewoon een luisterend oor.

CURSUS VALPREVENTIE

Op 14 augustus vond de presentatie Stevig Staan in Saldersbron plaats. Er waren zo’n 65 deelnemers aanwezig, van wie er 10 voor de cursus Vallen Verleden Tijd en 12 voor de cursus In Balans zullen worden geselecteerd. Deze cursussen worden op kosten van de gemeente aangeboden.

Voor degenen, die niet geselecteerd kunnen worden, werden een aantal andere mogelijkheden aangedragen, waaronder een cursus voor personen vanaf 30 jaar over valpreventie, verzorgd door de heer John Timmermans uit Grubbenvorst.

Een groep dient daarbij uit 8 tot 12 personen te bestaan. Er waren al zeker 6 personen, die interesse hadden hieraan deel te nemen.

Hij wil in Grubbenvorst tegen betaling van € 7,50 per uur een 6-weekse cursus valpreventie verzorgen, telkens gedurende circa 1 uur op vrijdagen in ’t Haeren.

De totale kosten zijn derhalve € 45,00 per persoon.

U kunt zich bij hem rechtstreeks aanmelden voor deelname of informatie via zijn mailadres john.timmermans@planet.nl of telefonisch op werkdagen tot 16.00 uur middels nummer 0613447250.

Als onderdeel van KBO Limburg zal Senioren St. Jan Grubbenvorst bezien of de mogelijkheid bestaat een dergelijke cursus of themamiddag in de toekomst op te nemen in onze activiteitenkalender, gezien het belang van het onderwerp. Over dit onderwerp hebt u in het juli/augustusnummer van het ONS-magazine ook al kunnen lezen.

 

MUSEUM “TERUG IN DE TIJD”

Hierbij nodigen wij leden en ook niet-leden uit om gezellig mee te gaan naar het museum “Terug in de tijd” in Horn op 15 september 2023.

Als je in dit museum ronddwaalt beleef je iets wonderlijks. Degene die de jaren 50/60/70 heeft meegemaakt acht zich weer helemaal terug in zijn of haar jeugd. Verloren gegane herinneringen komen opeens weer tot leven.

Het museum is toegankelijk voor rollator en rolstoel.

We vertrekken met auto’s op 15 september om 13.00 uur vanuit Grootoord.

Kosten voor deze middag zijn € 10,00 voor leden en € 20,00 voor niet-leden. Dit is inclusief entree, koffie en gebak, 1 consumptie en vervoer.

Opgave dient uiterlijk op 7 september 2023 plaats te vinden. Tezamen met het Magazine ontvangen alle leden hiervoor een aanmeldingsformulier. Graag de strook volledig invullen en aangeven of u zelf met uw auto rijdt en hoeveel personen u wilt meenemen. Aan rijders zal € 3,00 per inzittende aan vervoerskosten worden betaald door Senioren St. Jan Grubbenvorst.

Om de afrekenprocedure te vereenvoudigen vragen wij u om de kosten daarvan via automatische incasso te voldoen door ondertekening van het strookje.

De Antwoordstrook uiterlijk 7 september inleveren bij:

Hannie Theuerzeit, Zwerfheide 23 of Netty Haanen, Ericaplein 17 of Marlene Faassen, Burg. Van Kempenstraat 22

AANVULLING ACTIVITEITENKALENDER

26 september 2023 om 14:00 uur: Verkeersquiz in Grootoord

04 november 2023 om 13:45 uur: Seniorenmiddag i.s.m. Gewoën Grubbevors

18 november 2023: Fancy Fair in Grootoord

WEKELIJKSE ACIVITEITEN

Nordic Walking: iedere maandagmiddag om 14:00 uur. Vertrek vanaf bushalte Venloseweg – St. Jans Sleutelbos. Contact: Hans Vastbinder 06-13829119.

Maasdansers: iedere donderdag van 14:00 tot 15:00 uur in ‘t Haeren. Contact: Jo Verstappen 077-3981884.

Crea Inloop: Tweewekelijks op woensdag in Grootoord. Contact: Rick Ras 077-3270051 of Marijke Andriessen 077-3662914.

Canasta: iedere vrijdagmiddag om 14:00 uur in Grootoord. Contact: Lydie Burm 077-36624220 

Wie

Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Heb je een vraag?
Stuur ons een bericht via het onderstaande contactformulier:

Kees Cligge
-5