Actie geslaagd!

Wonen
1 september 2023

De kinderen aan de Burg. Creemersstraat hebben kortgeleden een actie gehouden voor een zebrapad in hun buurt. Zij hadden zelfs met krijt een oversteekplaats op het wegdek getekend. Dat is niet onopgemerkt gebleven bij de gemeente. Er ligt nu ter inzage een besluit dat er als volgt uitziet:

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid en het beschermen van weggebruikers is het gewenst op de Burg Cremersstraat ter hoogte van de driesprong met de Fazantenlaan een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:.

  • Dat ter hoogte van het gewenste punt veel kinderen spelen en oversteken;2.
  • Dat dit wordt versterkt door een grote groen speel mogelijkheid midden in Burg Cremersstraat;3.
  • Dat kinderen en ouderen kwetsbare verkeersdeelnemers zijn die extra beschermd moeten worden;4.
  • Dat door het aanleggen van een voetgangersoversteekplaats voetgangers veiliger de Burg Cremersstraat kunnen oversteken;

Wie

Kinderen