Brief aan de Gemeente

Gezondheid
28 augustus 2023

Stop de banenmachine!

Greenport Venlo is in 2002 opgericht in een tijd dat er veel werkloosheid was in onze regio. Het is een organisatie waarvoor de politieke leiders bij de provincie Limburg het voortouw hebben genomen en in samenwerking met de gemeenten Venlo, Horst aan de maas, Venray hebben gerealiseerd.

De doelen van Greenport Venlo waren om op een gebied van meer dan 5.400 hectaren meer natuur en vooral werkgelegenheid te realiseren door ontwikkeling van bedrijventerreinen. Uitgangspunten waren dat de ontwikkelingen duurzaam zijn en dat er energie opgewekt moet gaan worden. Voor de Floriade in 2012 zijn destijds kosten noch moeite gespaard om het binnen te harken en het in allerijl uit de grond stampen van wegen, infrastructurele werken, de Innovatoren en Villa Flora. Voor de Floriade is veel maatschappelijk geld gebruikt en verloren gegaan.

Ondertussen heeft het grondbedrijf van Greenport Venlo de verworven landbouwgronden goed weten te verkopen aan glastuinders, logistieke bedrijven, handelscentra, groenteverwerkers en dienstverleners. Bij die bedrijven zitten veel multinationale ondernemingen. En ja, al die bedrijven leveren banen op. Het zijn vooral veel laagbetaalde banen. De banenmachine werkt zelfs zo goed dat de arbeiders van ver gehaald moeten gaan worden. De lokale werkloosheid is veranderd in een tekort aan arbeiders. Veel lokale bedrijven hebben daar last van en ondervinden hiervan de nadelen. Zij vinden moeilijk personeel en sectoren als zorg en welzijn hebben te kampen met grote personeelstekorten.

De arbeidsmigranten werden eerder vooral gehuisvest op campings maar nu verschijnen er, zelfs op de bedrijventerreinen, gestapelde wooncontainers waarin deze mensen slapen en hun tijd buiten werktijd uitzitten. Dat is toch niet van deze tijd en eigenlijk schandalig!

De inwoners van de omliggende plaatsen zien hun omgeving onveiliger en voller worden door de blokkendozen en deze vorm van huisvesting. Alom komen er meer protesten tegen Greenport Venlo. Een doel van Greenport Venlo namelijk het scheppen van banen, is gehaald. Het opgerichte bedrijf zou kunnen worden opgeheven. Die taak is volbracht!

Tijd voor nakomen beloften aan bewoners en voor meer natuur

Maar eerst zal Greenport Venlo een ander deel van haar taken en doelen moeten nakomen. Het betreft zaken als meer natuur, duurzame bedrijvigheid en het voldoen aan regels voor een beter en schoner milieu met minder fijnstof en stank. En om de overlast door het verkeer te verminderen.

Er is destijds een ecoduct over de A73 beloofd. Hoe staat het er mee? Wat er wel is gekomen is een golfterrein, taluds, wateropslagbekkens, boomkwekerijen en bermen. Dat is niet de natuur die is toegezegd.

Invulling van de tweede taak is onvoldoende aan de orde gekomen. Het werkgebied wordt zelfs uitgebreid naar Venray. De banenmachine dendert door als een trein op hol. Alle ruimte die er is, wordt geannexeerd! Maar voor wie? Voor die paar ondernemers? Of de aannemers die beter worden van de bouw van die blokkendozen en wegen en de uitzendbureaus die overal werknemers vandaan blijven toveren?

Ondertussen heeft ook de GGD aangetoond dat de luchtkwaliteit in onze regio het slechtste is van héél Limburg. Inwoners in deze, zogenaamd “Gezondste regio” leven daardoor gemiddeld 11 maanden korter dan elders. Naast de industrie en veehouderij levert de logistieke sector een grote bijdrage aan die slechte luchtkwaliteit. En net deze sluipmoordenaar moet een halt worden toegeroepen.

Onze oproep

De vereniging Behoud de Parel doet om bovengenoemde redenen een oproep aan politiek Limburg om Greenport Venlo zo spoedig mogelijk op te heffen. Dan kunnen de aannemers die nu actief zijn op terrein Greenport, zich richten op het bouwen van de nog steeds zo broodnodige woningen voor de inwoners van onze provincie.

Achteraf hadden die inwoners niet in die mooie praatjes moeten geloven. Ook had Greenport Venlo de handen af moeten houden van natuur en het open Noord Limburgse landschap!

Stop de vernieling van onze leefomgeving nu het nog kan en laten we bijdragen aan verbetering van het leefmilieu met ruimte en rust in een groene omgeving. Immers beter ten halve gekeerd dan ten volle gedwaald.

André Vollenberg

Voorzitter vereniging Behoud de Parel

Wie

Volwassenen
Senioren
Rolstoelvriendelijk

Contact

Neem contact op met André:

André Vollenberg
Contactpersoon
2