SVZ’57 Grubbenvorst 65 jaar

Sociaal
22 juli 2022

European Parliament The President

 

Op 1 september 2022 bestaat SVZ’57 Grubbenvorst officieel 65 jaar. Dat de handel en wandel van SVZ’57 gedurende deze 65 jaar ook in Brussel genoegzaam bekend was en is bleek uit de op 21 juli 2022 ontvangen brief van het Europees Parlement. Deze brief was ondertekend door Roberta Metsola (voorzitter van het Europees Parlement) en Jeroen Lenaers (lid van het Europees Parlement). De inhoud spreek voor zich. De korte lijn is er dus nog.

 

“Al 65 jaar lang zetten u en uw leden van SVZ’57 Grubbenvorst (ofwel “de Zwaantjes”) zich in voor de (internationale) gemeenschap. Opgericht als vereniging voor recreatie en ontspanning, maar al decennia lang zo veel meer dan dat. U bent als een katalysator in de gemeenschap, de vonk die het vuur aanwakkert, en dat al 65 jaar. Dat verdient waardering, en wij feliciteren u dan ook van harte met de 65ste verjaardag van uw vereniging.

De Europese Unie is een, van oorsprong, economisch samenwerkingsverband, dat in de loop van de tijd ook een politiek samenwerkingsverband werd. Wat de Europese Unie vaak ontbeerde was de samenwerking tussen verschillende burgers uit verschillende landen op direct menselijk niveau. Bij de lancering voor zijn plan om de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) op te richten sprak Robert Schuman de woorden: “Europa zal niet in één klap tot stand komen of volgens een algemeen plan worden gebouwd. De Europese constructie zal gebaseerd zijn op concrete verwezenlijkingen”. In het Europees Parlement proberen wij hier door middel van wetgeving invulling aan te geven. SVZ’57 vervult de rol die het Europees Parlement of de Europese Unie niet makkelijk kan vervullen; op regionaal en grensoverschrijdend niveau actief zoeken naar wat burgers uit verschillende Europese landen bindt. Het motto van de Europese Unie is “In verscheidenheid Verenigd”; u geeft op een fantastische manier invulling aan dit motto door het verbinden en verenigen van mensen uit verschillende lidstaten en draagt daarmee op een bijzondere manier bij aan het realiseren van de Europese gedachte. Zo organiseerde u Europese sporttoernooien met burgers uit Duitsland, de voormalige DDR, België, Italië, Polen, Turkije en Engeland. Het positieve effect van uw handelen is verbroedering tussen Europeanen, en dat verdient veel waardering en respect. Een ander project waar wij zeer over te spreken zijn, is uw inspanning voor een rookvrije generatie. Met deze inspirerende actie heeft u onze jongeren veel ellende bespaard.

 

Voor nu feliciteren wij u nogmaals van harte met uw jubileum en danken u voor al het mooie en uiterst zinvolle werk dat u als vereniging in de afgelopen 65 jaar hebt gedaan”

(Foto’s: bron European Union 2022)

Wie

Jongeren
Volwassenen