Onderzoek naar komst arbeidsmigranten.

10-01-2022

Wonen

Wie

Volwassenen

Werkgroep doet onderzoek naar mening over komst arbeidsmigranten naar Horst aan de Maas

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas gaat de komende tijd onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners van Horst aan de Maas over de komst en de toename van arbeidsmigranten in de gemeente. De werkgroep wil een duidelijk beeld krijgen over hoe er in Horst aan de Maas gedacht wordt over de arbeidsmigranten en hun komst naar Horst aan de Maas. Daarvoor heeft de werkgroep een vragenlijst opgesteld. Welk beeld hebben de mensen van arbeidsmigranten? Wat speelt er zoal bij hen in de buurt met betrekking tot arbeidsmigranten? Dat wil de werkgroep graag weten. De komende week worden in alle kernen van Horst aan de Maas pamfletten verspreid waarin mensen opgeroepen worden de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kan digitaal ingevuld worden (https://nl.surveymonkey.com/r/JPRJ5JY ) of de mensen kunnen een papieren versie aanvragen om de vragen te beantwoorden. De resultaten van de vragenlijst wil de Werkgroep voorleggen aan de gemeente. De Werkgroep is vaak in gesprek met het bestuur van de gemeente Horst aan de Maas om zaken met betrekking tot arbeidsmigranten te regelen. In dat overleg kunnen de resultaten aan de orde worden gesteld.

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten wordt gevormd door burgers in Horst aan de Maas die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten in hun buurt en zich van daaruit bezig houden met vraagstukken rondom arbeidsmigranten in het algemeen en in Horst aan de Maas in het bijzonder.

Meer informatie