Heb jij iets met de natuur?

10-01-2022

Duurzaamheid

Wie

Volwassenen

Ben jij boer? Actief in een natuurvereniging? Of misschien wel imker? Dan kun je (landbouw)grond pachten van de Provincie Limburg. Registreer je interesse uiterlijk 24 januari 2022. Volg de link voor meer informatie http://bit.ly/pachtgronden.

Met het pachtbeleid streven we naar maximaal maatschappelijk rendement. Dat betekent dat de pacht een bijdrage moet leveren aan bijvoorbeeld:

het ontwikkelen van natuur;

het terugdringen van de stikstofemissies;

het bijdragen aan biologische of natuur inclusieve initiatieven;

biodiversiteitsherstel;

het uitvoeren van het provinciaal waterbeleid;

de structuurontwikkeling van de landbouw (onder meer stimuleren jonge landbouwers);

en ruimtelijke ontwikkelingen.

Voor wie is de nieuwe pachtregeling?

(Bedrijfsmatige) landbouwers

Natuurverenigingen

Imkers

Wildbeheereenheden

Andere particuliere initiatieven

Meer informatie