Bouw windmolens van start

11-09-2021

Duurzaamheid

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Na een heel lange periode van gesteggel of en zo ja waar de windmolens moesten komen te staan zijn de werkzaamheden voor de bouw inmiddels gestart. Onze fotoverslaggever Sjaak Huijs heeft met zijn fotoreportage een mooi beeld geschetst van het realiseren van de fundering voor de eerste molen. Uiteindelijk zullen een achttal molens de komende jaren een groot aantal huishoudens van groene stroom gaan voorzien.