Persbericht 'Kijk Niet Weg! campagne

PERSBERICHT

 

Burgemeesters Noord-Limburg vragen niet weg te kijken

De burgemeesters van de acht Noord-Limburgse gemeentes roepen burgers op om niet weg te kijken als er verdachte situaties zijn in de leefomgeving. Er zijn acht korte video’s opgenomen waarin iedere burgemeester een eigen voorbeeld van ondermijnende criminaliteit benoemd.

In juni 2022 werd de campagne ‘Kijk Niet Weg!’ door de burgemeesters gelanceerd. Georganiseerde criminaliteit is een groot probleem in de regio. Gezamenlijk proberen de gemeentes burgers te informeren over de gevaren van ondermijning. Het is niet normaal dat jongeren geronseld worden om klusjes uit te voeren voor criminelen, het is gevaarlijk als er XTC labs en hennepplantages worden gevestigd in woonwijken. Drugsdumpingen in het buitengebied zorgen voor milieuschade aan de natuur en overbewoning is een vorm van huurfraude en zorgt voor veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Met allerlei voorbeelden geven de burgemeesters aan dat we samen onze leefomgeving veilig en leefbaar moeten houden. De inmenging van criminelen in onze maatschappij mogen we niet accepteren. Het advies is niet weg te kijken en verdachte situaties te melden bij de politie. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Er zijn inmiddels al talloze voorbeelden van arrestaties en opsporingen door tips van burgers. Dit is geen vorm van klikken of verraden, maar van goed burgerschap. Wij bepalen samen de normen en waarden in onze maatschappij. Voor criminele activiteiten, met alle risico’s die daarbij horen, is geen plaats.

De video’s zijn te bekijken via www.kijknietweg.eu/video. Aan de video’s hebben meegewerkt Bob Vostermans (Beesel), Wilma Delissen (Peel & Maas), Antoin Scholten (Venlo), Manon Pelzer (Bergen), Hans Teunissen (Gennep), Ryan Palmen (Horst aan de Maas), Willem Gradisen (Mook & Middelaar) en Leontien Kompier (Venray). De campagne ‘Kijk Niet Weg!’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg.

 

 

Einde persbericht:

Voor meer informatie over de reden van deze campagne en het thema ondermijning neem contact op met de persvoorlichter van de gemeente Horst aan de Maas, de heer Hayke Hendrix via telefoonnummer 077 – 477 93 68 of 06 – 12 50 79 24. Burgemeester Ryan Palmen is Portefeuillehouder Veiligheid Regio Deal Noord-Limburg.

 

Foto: Een printscreen van een van de video’s die is opgenomen voor de Kijk Niet Weg! Campagne.