Kunst kijken 2024

Ateliers

Ontleend aan de website https://www.stichtingkunstkijken.nl/

KUNSTROUTE 2024 IS TE BEZOEKEN OP 24 EN 25 AUGUSTUS

KUNSTKIJKEN GRUBBENVORST ZAL IN 2024 ZAL VOOR HET EERST IN AUGUSTUS PLAATSVINDEN 

HET STARTPUNT VAN DE KUNSTROUTE ZAL ZIJN OP DE LOCATIE WAAR OOK DE OPENING PLAATS GAAT VINDEN. DEZE ZAL NOG NADER BEPAALD GAAN WORDEN.

 

MEEDOEN AAN DE KUNSTROUTE?

DE DEELNEMER MAG AAN KKG DEELNEMEN INDIEN HIJ/ZIJ HET DAARTOE VERSTREKKENDE INSCHRIJFFORMULIER VOLLEDIG EN NAAR WAARHEID HEEFT INGEVULD EN INDIEN HET INSCHRIJFGELD VOLLEDIG IS VOLDAAN EN DE FOTO’S IN ONS BEZIT ZIJN EN INDIEN DE DEELNEMER AKKOORD IS GEGAAN MET DE GELDENDE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR INLEVERING VAN HET INSCHRIJFFORMULIER.

DE DEELNAME AAN DE KUNSTKIJKROUTE GESCHIEDT DOOR DE DEELNEMER PERSOONLIJK. HET IS DUS NIET TOEGESTAAN EEN ANDER IN PLAATS VAN DE DEELNEMER AAN HET EVENEMENT DEEL TE LATEN NEMEN.

 

KOSTEN DEELNAME

DE VERSCHULDIGDE BIJDRAGE VAN 35 EURO DIENT GELIJKTIJDIG MET HET INSCHRIJFFORMULIER TE WORDEN OVERGEMAAKT. REK NR. NL67RBRB 0778158144 T.N.V. STICHTING KUNST KIJKEN GRUBBENVORST O.V.V. UW NAAM.  

 

DE OPZET

DE ATELIERROUTE BESTAAT UIT EEN PRESENTATIE VAN EEN VEELSOORTIG AANBOD OP HET GEBIED VAN BEELDENDE KUNST IN EEN UITVOERING DIE VOOR EEN BREED PUBLIEK TOEGANKELIJK IS. ALLEEN DIENEN EIGEN WERKEN TE WORDEN GEËXPOSEERD. NIET TOEGESTAAN ZIJN VOOR DE HANDEL BESTEMDE SERIEPRODUCTEN.

 

DE ORGANISATIE VAN KUNSTKIJKEN GRUBBENVORST IS IN HANDEN VAN EEN STICHTING. DE SKKG IS EEN GROEP VRIJWILLIGERS DIE HET KUNSTEVENEMENT VOOR U: DE DEELNEMENDE KUNSTENAARS, VOOR HET KUNSTPUBLIEK EN VOOR HET DORP ORGANISEERT.

 

DE LOCATIES

KUNSTKIJKEN GRUBBENVORST VINDT PLAATS BIJ DE KUNSTENAAR THUIS EN OP DIVERSE GROTE LOCATIES IN GRUBBENVORST. HET STREVEN IS DE VRIJDAG VOOR DE KUNST KIJK DAGEN DE GROTERE LOCATIES IN TE RICHTEN. 

 

DATUM EN TIJDEN

KUNSTKIJKEN GRUBBENVORST VINDT DIT JAAR PLAATS IN AUGUSTUS. DE KUNSTROUTE BEGINT OM 11.00 UUR EN SLUIT OM 17.00 UUR.

DE OPENING VINDT ALTIJD PLAATS OM 10.00 UUR OP DE EERSTE DAG VAN DE ROUTE.

 

PUBLICITEIT

AAN DE KUNSTKIJK ROUTE WORDT BEKENDHEID GEGEVEN DOOR MIDDEL VAN AFFICHERING, SOCIAL MEDIA EN PERSBERICHTEN. DAARNAAST WORDT ER TIJDENS HET GEBEUREN EEN CATALOGUS UITGEGEVEN. OOK TEN BEHOEVE VAN DE PUBLICITEIT IS HET VERPLICHT DAT DE DEELNEMERS BIJ DE INSCHRIJVIG INFORMATIE EN ILLUSTRATIEMATERIAAL TOEZENDEN AAN DE ORGANISATIE, ZODAT DE DIVERSE KUNSTREDACTIES VOORZIEN KUNNEN WORDEN VAN VOLDOENDE MATERIAAL.

DE ORGANISATIE ZAL NAAR BESTE EER EN GEWETEN DE INFORMATIE DIE HAAR TER BESCHIKKING WORDT GESTELD VERWERKEN EN OPNEMEN IN DE DOOR HAAR UIT TE GEVEN PUBLICATIES. ZIJ ZAL GEEN AANSPRAKELIJKHEID DRAGEN VOOR EVENTUELE FOUTEN DIE IN DIT PROCES OPTREDEN. HET TOEGESTUURDE DOCUMENTATIEMATERIAAL WORDT FORMEEL EIGENDOM VAN DE STICHTING KUNST KIJKEN GRUBBENVORST HET BEELDRECHT BLIJFT BERUSTEN BIJ DE BETREFFENDE KUNSTENAAR. DE ‘SKKG’ MAG DEZE BEELDEN GEBRUIKEN TEN BEHOEVE VAN HAAR EVENEMENT IN DE MEEST RUIME ZIN ZONDER AANVULLENDE VERGOEDING EN/OF BEPERKINGEN.

 

PLAATSAANWIJZING

DOOR DE ORGANISATIE WORDT EEN DEFINITIEVE INDELING VAN KKG OPGESTELD. AAN DE HAND DAARVAN VINDT DE PLAATSAANWIJZING PLAATS. EEN OVERZICHT KOMT IN DE CATALOGUS.

 

VERKOOP

WANNEER PRODUCTEN TER VERKOOP WORDEN AANGEBODEN DIENT DE DEELNEMER DE PRIJZEN DUIDELIJK AAN TE BRENGEN. NIET GEPRIJSDE STUKKEN WORDEN GEACHT NIET VERKOOPBAAR TE ZIJN GESTELD.

 

PRIVACY STATEMENT

SKKG HANTEERT EEN STRIKT PRIVACY BELEID. WIJ NEMEN UW PRIVACY UITERST SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG MET UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OM. DIT PRIVACY BELEID GEEFT AAN HOE WIJ OMGAAN MET DE GEGEVENS VAN BEZOEKERS, DEELNEMERS, LEVERANCIERS EN PARTNERS.

 

WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS.

SKKG GEBRUIKT ALLEEN GEGEVENS DIE UITDRUKKELIJK EN VRIJWILLIG ZIJN GEGEVEN DOOR PERSONEN DIE ONZE WEBSITE OF ONS EVENEMENT BEZOEKEN. ALLE ( PERSOONLIJKE) GEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN VIA TELEFOON, AANVRAAG- INSCHRIJFFORMULIEREN, SOCIALE MEDIA EN ANDERE MANIEREN WORDEN VRIJWILLIG VERKREGEN. SKKG HOUDT ZICH BIJ GEBRUIK VAN DEZE GEGEVENS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS.

 

OPSLAGGEGEVENS

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEEFT DE DEELNEMER TOESTEMMING DAT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN IN EEN EIGEN SKKG RELATIEBEHEERSYSTEEM, DIT TOT WEDEROPZEGGING DOOR DE DEELNEMER. HET SYSTEEM IS STRENG BEVEILIGD. DE GEGEVENS ZULLEN OP GEEN ENKELE MANIER BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN DERDEN. ZE ZULLEN NIET WORDEN UITGELEEND, VERHUURD OF VERKOCHT, NOCH OP EEN ANDERE MANIER OPENBAAR WORDEN GEMAAKT. DE GEGEVENS ZULLEN ALLEEN VOOR DOELEINDEN VAN DE SKKG WORDEN AANGEWEND.

 

AANSPRAKELIJKHEID

DEELNAME GESCHIEDT GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. DE ORGANISATIE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJKE EN/OF ZAKELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN HUN DEELNAME AAN KUNST KIJKEN GRUBBENVORST.

 

CONTACTGEGEVENS

STICHTING KUNSTKIJKEN GRUBBENVORST

P/A MGR. MOORSLAAN 14 | 5971 VJ GRUBBENVORST

EMAIL: MARGOT.V.D.OCHTEND@LIVE.NL  

 

WIE MOGEN ER MEEDOEN?

DE KUNSTROUTE IS ER IN DE EERSTE PLAATS VOOR DE “GOEDE” AMATEUR KUNSTENAAR, MAAR IS OOK EEN ROUTE VOOR PROFESSIONELE KUNSTENAARS DIE IN GRUBBENVORST WONEN EN/OF WERKEN.

OOK GALERIES/MUSEA/BIJZONDERE PROJECTEN/KUNSTENAARSINITIATIEVEN EN SCHOLEN KUNNEN DEELNEMEN.

PROFESSIONELE GALERIES KUNNEN ALTIJD DEELNEMEN OP BASIS VAN HET FEIT DAT ZIJ EEN GALERIE ZIJN GESITUEERD IN GRUBBENVORST. MUSEA EN BIJZONDERE PROJECTEN KUNNEN ALLEEN INSCHRIJVEN WANNEER EEN OF MEERDERE GRUBBENVORSTER KUNSTENAARS ONDERDEEL ZIJN VAN DE PROGRAMMERING.

MOCHT U VRAGEN HIEROVER HEBBEN DAN IS HET VERSTANDIG OM VÓÓR HET INVULLEN VAN HET INSCHRIJVINGSFORMULIER CONTACT OP TE NEMEN MET DE ORGANISATIE OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.GEGEVENS VAN DEELNEMERS WORDEN TE ALLEN TIJDEN VERTROUWELIJK GEBRUIKT EN ZULLEN NIMMER AAN DERDEN VERSTREKT WORDEN.

 

SCHOLEN

BASISSCHOLEN UIT GRUBBENVORST KUNNEN EEN KUNSTROUTE-ACTIVITEIT/PROJECT VAN LEERLINGEN AANMELDEN VIA HET INSCHRIJVINGSFORMULIER. DE KWALITEIT VAN DE ACTIVITEIT/HET PROJECT IS BEPALEND VOOR DEELNAME. 

Wie

Jongeren
Volwassenen
Senioren

Wanneer

Op de Agenda:
Zaterdag 24 augustus 2024 van 10:00-16:00
Zondag 25 augustus 2024 van 10:00-16:00

Meedoen

< juliseptember >
augustus 2024
madiwodovrzazo
1234
567891011
12131415161718
192021222324
10:00
25
10:00
262728293031